Příměstský tábor Kyšice 2013

Máme bohaté zkušenosti s přípravou a realizací volno-časových aktivit (dětské dny, zájmové kroužky, rúzné sportovní aktivity). Program tábora začína v 7.30 a končí v 17.00 hod.Děti lze přivést kdykoliv mezi 7.30 až 8.30 a odpoledne si je mohou rodiče vyzvedávat od 16.00hod. Pro děti je zajištěn teplý oběd, svačiny a pitný režim. Termíny pondělí - pátek. Vhodné pro samostatné děti 5 - 10 let. Určeno především pro děti zaměstnaných rodičů z Plzně a okolí Kyšic. Omezený počet dětí. Možnost svozu a rozvozu dětí.

Náplň příměstského tábora - hlavní zaměření příroda, sport a 2x v týdnu anglický jazyk. Nacházíme se na okraji obce Kyšice v blízkosti lesa. K dispozici je víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem a dětskými prolézačkami, tělocvična, klubovna, privátní bazén a dětský srub.

Ukázkový program jednoho dne:9.00 půjdeme prozkoumat jak funguje les. Pomocí zážitkových her si společně projdeme jednotlivá patra lesa. Budeme tvořit z přírodnin. 10.00 svačina v lese. 12.00 odchod na oběd. 12.30 oběd. 14.00 hoďka s angličtinou. 15.00 budeme si užívat typické táborové hry. 16.00 svačina. 17.00 konec. Vždy jeden den v týdnu si sami připravíme na venkovním krbu oběd.

Pokud nám bude přát počasí je možno přespat jednu noc ve srubu a stanech (konkrétní termín a podmínky po domluvě v průběhu tábora). V případě zájmu pojedeme na "cyklovýlet" po blízkém okolí - pouze v přírodě - ne na silnici. 

Cena za týden - 1800,-Kč, cena za den 420,-Kč. Rezervace místa je podmíněna uhrazením poplatku za tábor.  Cena zvozu dítěte za jednu jízdu 40Kč.

K účasti je nutné doložit prohlášení o zdravotní způsobilosti a bezinfekčnosti dítěte.